Asociacija

Mėnuo Juodaragis

Apie mus

Esame bendruomeninė asociacija, 2023 m. įkurta tęsti festivalio “Mėnuo Juodaragis” suburtas idėjas. Mūsų tikslas jungti šioms idėjoms neabejingus veiklius žmones, kūrėjus, rengėjus, savanorius, rėmėjus. Asociacija rengia įvairaus pobūdžio kultūrinius projektus, susijusius su šiuolaikine baltiška kultūra, tradicijų tęstinumu, savita alternatyvia muzika, meno reiškiniais, ekologija ir gamtosauga, prigimtinės kultūros pažinimu, mitologija ir kitais giminingais reiškiniais. Mūsų kryptis futuristinė, šaknim gilyn, šakom aukštyn!

“Mėnuo Juodaragis”, prasidėjęs 1995 m., savo ciklą užbaigė 2024-aisiais. Šio kultūrinio reiškinio vyksmas per tris dešimtmečius subūrė draugėn didelę gentį bendraminčių, kuri kviečiama tęsti prasmingas Juodaragio veiklas, kurti naujus sumanymus ir juos įgyvendinti bendruomeniniais pagrindais. Asociacija ketina rengti stovyklas, žygius, parodas, paskaitų ciklus, koncertus, sambūrius, informacinius, leidybinius ir kitus projektus, kurie aktualiausiai atliepia baltiškosios subkultūros sąjūdį, bei daro Lietuvą gražesnę. Taip pat dalyvaujame ir talkininkaujame kituose projektuose, kurie atliepia Mėnesio Juodaragio vertybes.

Šiuo metu asociacijos nariais kviečiami tapti gentainiai dalyvavę organizacinėje MJR veikloje tris ir daugiau metų. Puoselėjant numatytus tikslus ir asociacijos veiklai plečiantis, narystės nuostatos keisis, o gretos, tikėtina, gausės.

Kviečiame sekti asociacijos veiklą, ją palaikyti ir jungtis VEIKSMUI!

Tikslai

Rengti ir populiarinti kultūros ir meno renginius, šviečiamuosius ir laisvalaikio užimtumo projektus, puoselėjant, plėtojant ir propaguojant prigimtinės baltų kultūros, šiuolaikinės etninės kultūros, alternatyvios (nekomercinės) kūrybos, darnios bendruomeninės gyvensenos ir gamtosaugos idėjas / iniciatyvas (sumanymus);

organizuoti ir populiarinti didelę meninę vertę turinčius ir asociacijos nariams savitus kultūros renginius;

kurti, įgyvendinti, remti su kultūros ir meno saviraiška susijusius leidybinius bei reklaminius projektus;

jungtis į kitas Lietuvoje ar užsienyje, tame tarpe Europos Sąjungos valstybėse veikiančias organizacijas ir jose atstovauti savo narių interesams;

bendradarbiauti su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje bei renginiuose;

rengti ir įgyvendinti Lietuvos, Europos Sąjungos bei tarptautinių kultūrinių švietimo (edukacinių), socialinių programų projektus.

Kontaktai

Asociacija „Mėnuo Juodaragis“
Įm. kodas: 306379617
Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Šešuolių k. 6
El. p. asociacija@mjr.lt
Tel. nr.: +37062759778