Asociacija

Mėnuo Juodaragis

Tikslai

Rengti ir populiarinti kultūros ir meno renginius, šviečiamuosius ir laisvalaikio užimtumo projektus, puoselėjant, plėtojant ir propaguojant prigimtinės baltų kultūros, šiuolaikinės etninės kultūros, alternatyvios (nekomercinės) kūrybos, darnios bendruomeninės gyvensenos ir gamtosaugos idėjas / iniciatyvas (sumanymus);

organizuoti ir populiarinti didelę meninę vertę turinčius ir asociacijos nariams savitus kultūros renginius;

kurti, įgyvendinti, remti su kultūros ir meno saviraiška susijusius leidybinius bei reklaminius projektus;

jungtis į kitas Lietuvoje ar užsienyje, tame tarpe Europos Sąjungos valstybėse veikiančias organizacijas ir jose atstovauti savo narių interesams;

bendradarbiauti su kitomis giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje bei renginiuose;

rengti ir įgyvendinti Lietuvos, Europos Sąjungos bei tarptautinių kultūrinių švietimo (edukacinių), socialinių programų projektus.

Kontaktai

Asociacija „Mėnuo Juodaragis“
Įm. kodas: 306379617
Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Šešuolių k. 6
Tel. nr.: +37062759778